Category: Oslo

 • Grethe Marie Wold Ilebakke

  Grethe Marie Wold Ilebakke

  Psykolog Grethe Marie har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hos meg kan du være trygg på at behandlingen skjer i ditt tempo, og at du vil få god støtte og veiledning underveis. Jeg vil sørge for et godt samarbeid hvor vi sammen finner en felles forståelse av hva som står i veien for at du skal…

 • Jon Fabritius

  Jon Fabritius

  Psykologspesialist Jon er en trygg behandler som sammen med deg utforsker hvor problemet ligger og hvordan få til endring. Han har jobbet med krisehåndtering, det å stå i vanskelige livssituasjoner, manglende selvfølelse og selvtillit, angst, selvdestruktive vaner og utfordringer i tilknytning til andre mennesker. Jon kan hjelpe deg å få økt innsikt og bevissthet rundt…

 • Simon Ebbeståhl

  Simon Ebbeståhl

  Psykologpraktikant Simon tilbyr oppstartsamtaler og psykologsamtaler med 50% prisavslag. Simon studerer profesjonsstudiet i psykologi ved Lunds universitet, Sverige. Han har bred erfaring med å jobbe med mennesker og er opptatt av at du skal bli møtt med omsorg, varme og nysgjerrighet. Snakker:

 • Runa Bakke

  Runa Bakke

  Sykepleier Runa har 25 års erfaring innen kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hun tar for tiden en videreutdanning i psykisk helse, – rus- og avhengighetsarbeid. Runa er opptatt at du føler deg trygg under behandlingsforløpet. Hun tar for tiden en videreutdanning i psykisk helse, – rus- og avhengighetsarbeid. Runa er opptatt at du føler deg trygg under…

 • Dr. Ciarán King

  Dr. Ciarán King

  Lege Ciarán King er lege og jobber med medisinassistert behandling ved EmmaSofia Klinikk. Ciarán er opptatt av at du skal føle deg trygg og få godt utbytte av behandlingen.

 • Dr. Nils Hatlem

  Dr. Nils Hatlem

  Lege Dr. Nils Hatlem er lege og jobber med medisinassistert behandling ved EmmaSofia Klinikk. Nils er opptatt av at du skal føle deg trygg og få godt utbytte av behandlingen. Nils har bred erfaring, blant annet som fastlege og fra psykiatri, med demens og palliasjon (behandling og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom). Nils er…

 • Susanne Katla

  Susanne Katla

  Psykologspesialist Susanne har 10 års erfaring med et bredt spekter av psykiske plager hos voksne. Hun har særlig interesse for arbeid med selvfølelse og selvkritikk, stress og utbrenthet, utfordringer i tilknytning til andre mennesker, og personlig utvikling. Hun har i tillegg en 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi. Jeg har stor respekt for hvor sårbart det…

 • Maija Johanne Jakobsen

  Maija Johanne Jakobsen

  Psykolog Maija tilbyr vurdering og oppfølging utredning i forbindelse med medisinassistert behandling, samt behandling av et bredt spekter av psykiske vansker. Språk:

 • Pål-Ørjan Johansen

  Pål-Ørjan Johansen

  Pål er psykolog og fagleder ved EmmaSofia Klinikk AS. Han har vært Fulbright Fellow hos Dr. Marsha Linehan og Research Fellow i psykiatri ved Harvard Medical School. Pål har klinikkerfaring fra Oslo Universitetssykehus og Aleris private sykehus. Pål leder integreringsgrupper for pasienter i medisinassistert behandling. Han kan ikke ta imot nye klienter for én-til-én-behandling. Klienter…

 • Liva Torgersen

  Liva Torgersen

  Psykolog Liva tilbyr timer på onsdag ettermiddag og har erfaring med et bredt spekter av psykiske lidelser, blant annet ADHD, angst, depresjon, stress, utbrenthet, traumer, og lav selvfølelse. Jeg er en aktiv og lyttende terapeut, og vil hjelpe deg med å utforske, bearbeide, og forstå dine tanker og følelser, slik at du kan oppnå de…