Spørsmål og svar om medisinassistert behandling

Er dette vanedannende?

Medikamentene er ikke fysisk vanedannende. De involverer ikke belønningssystemene i hjernen, som danner vaner.


Les mer

Noen finner de fysiske og psykologiske effektene på humør, kognisjon og oppfatning hyggelige og interessante, og i høyere doser kan ha en psykedelisk effekt. Ved bruk av lave doser i behandling av depresjon under direkte medisinsk tilsyn, er risiko for avhengighet lav. Avhengighet er ikke observert i kliniske studier.

Hva med bivirkninger?

Som behandling mot psykiske lidelser har medikamentene vi bruker få negative bivirkninger. Men noen kan forekomme.


Hva med andre medisiner?

Det er svært få medisiner som er til hinder for behandling hos Emma Sofia. Du trenger for eksempel ikke å slutte med antidepressiva.


Les mer

Er behandlingen godt testet?

Behandlingen regnes ikke som eksperimentell. Dette fordi det er et velkjent, meget godt utprøvd legemiddel.


Les mer

Bruk av denne typer medisiner har lav risiko når det brukes i et medisinsk kontrollert miljø, med fokus på helsefremmende atferd og behandling. Bruk av slike medikamenter mot depresjon har derimot ikke markedsføringstillatelse, fordi det brukes på en måte som det ikke opprinnelig var tiltenkt og godkjent for.

Er det lovlig?

Medisinene vi benytter er godt kjent og trygge i bruk, og det er fullt lovlig å administrere slik vi gjør, i nøye kontrollerte former .


Les mer

På grunn av de økonomiske og administrative prosessene som styrer utviklingen av legemidler, har man ikke fått utvidet indikasjonene for bruk. Legemiddlene har vært i bruk i mange år, det begrenser patentmulighetene og private økonomiske insentiver for å sette i gang kostbare og omfattende studier. Imidlertid er disse godt kjent og trygt i bruk, og det er fullt lovlig å administrere slik vi gjør, i nøye kontrollerte former og på godt utredede pasienter.

Er anbefalt av det offentlige?

I USA har bruken etterhvert blitt så omfattende at de har publisert behandlingsanbefalinger som er de vi retter oss etter.


Les mer

Trenger jeg annen behandling?

For å legge til rette for langvarig suksess anbefaler vi individuelle samtaler med psykolog som en del av behandlingsforløpet. 


Les mer

Vi har et eget gruppetilbud rettet mot depresjon og angst for våre pasienter i behandling. Vi vil gjøre evalueringer underveis i behandlingen. Målet er å hindre at depresjonen kommer tilbake.

Trenger jeg henvisning?

Nei. Men ta gjerne med ta med en utskrift av din fastlegejournal, og/eller en sammenfatning fra din psykolog/lege.


Les mer

Denne kan også sendes via vår krypterte meldingstjeneste som du får tilgang til når du har bestilt time. Det er nyttig for oss å få dokumentasjon på tidligere utredninger, diagnoser og resultat av tidligere behandling.

Andre spørsmål?

EmmaSofia klinikkene legger vekst på at du skal være godt forberedt og svarer gjerne på det du måtte lure på.

Selve behandlingen, spørsmål og svar

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen tar omtrent to timer. Du får medisinen gjennom en liten nål og infusjonen pågår over ca. 40 minutter. 


Les mer

Du kan også få den intramuskulært, omtrent som en vaksine. Mens behandlingen pågår kan du sitte i en lenestol eller ligge ned. Vi vil sørge for at du har det komfortabelt. Vi vil sørge for at du har det komfortabelt.

Mengden som gis, vil ikke føre til at du mister bevisstheten. De fleste tolererer disse opplevelsene uten ubehag.

Hvordan føles det?

Etter ca. 5 minutter kan du merke endringer i dine tankemønstre og ha en følelse av å være i en drømmelignende tilstand.


Les mer

Under infusjonen kan du oppleve økt følsomhet for lys og lyd og en endret oppfatning av tid og farge. Du vil være våken, men det vil kunne være vanskelig å kommunisere. Vi anbefaler at du hviler, gjerne med beroligende musikk etter eget valg. Vi har også spesialtilpasset musikk for deg. De fleste pasientene opplever behandlingen som avslappende, behagelig og innsiktsgivende.

Noen bearbeider vonde opplevelser og blir triste under deler av behandlingen. I sjeldne tilfeller blir opplevelsen betraktet som ubehagelig. Du kan oppleve sterke forbigående angstreaksjoner eller forvirring. Da reduseres gjerne hastigheten på infusjonen, og ubehaget går over. Når infusjonen er fullført, forsvinner bieffektene raskt, omtrent etter 15-30 minutter. Våre pasienter forlater vanligvis klinikken 30-60 minutter etter behandlingen.

Hvordan forberede seg?

Du bør ha på deg behagelige klær. Ta med meditativ eller beroligende musikk og egne hodetelefoner om du ønsker det.


Les mer

Vi har egnet og tilpasset musikk som vi kan spille for deg, men om du ønsker, kan du gjerne ta med meditativ eller beroligende musikk etter eget valg. Vi låner ut hodetelefoner med antibakterielt trekk. Ta gjerne med dine egne hodetelefoner og ansiktsmaske til behandlingen.

Ettersom noen kan oppleve kvalme etter infusjonen, er det best om du faster i fire timer før behandlingen og ikke drikker to timer før behandlingen. Ikke drikk alkohol eller ta reseptfrie legemidler kvelden før eller på behandlingsdagen. Selv om de fleste ikke får ettervirkninger, kan man av og til føle seg litt svimmel, ør eller kvalm, og det kan ta noen timer før man føler seg helt normal igjen. Du må ikke kjøre bil på behandlingsdagen.