Denne siden er kun for fastleger og annet helsepersonell

Del kunnskap

Vi inviterer gjerne fastlegegrupper eller andre grupper til klinikkene våre for å gi introduksjonsforedrag om medisinassistert behandling.

Møte andre

Pasienter med sammenfallende utfordringer inviteres til grupper for erfaringsutveksling med likesinnede så de kan utveksle erfaringer.

Hold deg oppdatert

Emma Sofia inviterer jevnlig til fagmøter og sender ut nyhetsbrev om ulike temaer innen behandling av psykiske helseutfordringer.