– Med ADHD-diagnose og medisinering føler jeg endelig at jeg har kontroll over livet mitt. For første gang kan jeg fokusere og fullføre oppgaver.”

Andrea

31

For deg som vil komme i gang

For deg som har gjennomført oppstartsamtale

ADHD-utredning

Oppstartstime med psykiater (45 min)


Oppfølgingstime med psykiater (25 min)


Resept ifbm inkluderte timer.


Langtidsoppfølging på telefon etter 3, 6, og 12 måneder


5 580,- *

* I noen tilfeller trengs det flere oppfølgingstimer med psykiater for å finne riktig medisin/dose (fra 2 290,-).

* ADHD-utredning fra en annen klinikk: tillegg for gjennomgang av dokumentasjon (fra 2 990,-).

* Ekstra resept eller overføring til fastlege (fra 1 000,-).

Strukturert oppfølging og evaluering med psykolog


Avklarte mål, gode planer og tydelige strategier


Vi anbefaler minst fire timer med psykolog


Spar mellom 500,- og 4000,- på å kjøpe pakke


Anbefales både med og uten oppstart av medisiner


 • Tibor Desler

  Tibor Desler

  Psykolog Tibor har en spesialisering i kognitiv atferdsterapi. Han jobber med blant annet depresjon, angst, ADHD, & emosjonsregulering, samt vurdering og oppfølging av medisinassistert behandling. Typiske problemstillinger Tibor kan hjelpe deg med: Snakker: Norsk, Engelsk, Tysk

 • Martine Ravin Søstrand

  Martine Ravin Søstrand

  Psykolog Martine er opptatt av at du skal føle seg forstått og ivaretatt, samtidig som at de blir gitt forutsigbare rammer og en god plan for behandling som er basert på en felles forståelse av problemene og evidensbaserte metoder. Hun har lang erfaring med ulike angsttilstander, depresjon, ADHD og traumerelaterte lidelser. Hun har 2-årig videreutdanning…

 • Ola Dyrdal

  Ola Dyrdal

  Psykolog Ola tilbyr utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske vansker hos voksne, samt vurdering og oppfølging i forbindelse med ketaminbehandling. Du kan ha samtaler med Ola online eller i våre lokaler. Han tilbyr også erklæringer/skriftlig uttalelse ved behov. Jeg har særlig kompetanse på arbeid med angstlidelser og tilbyr eksponeringsbehandling, inkludert komprimert behandling…

 • Elisabeth Grung-Olsen

  Elisabeth Grung-Olsen

  Psykolog Elisabeth har erfaring med utredning og behandling av ungdom og voksne som strever med ulike utfordringer som depresjon, stress og utbrenthet, diverse angstlidelser, samt utfordringer i mellommenneskelige relasjoner. Hun er hovedsakelig trent i kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi, men har også personlig erfaring innen ulike mindfulness og avspenningsteknikker. For Elisabeth vektlegges det særlig å…

 • Vinjar Rundhovde

  Vinjar Rundhovde

  Psykolog Vinjar er en trygg behandler som sammen med deg utforsker hvor problemet ligger og hvordan få til endring. Vinjar kan hjelpe deg å få økt innsikt og bevissthet rundt dine typiske tanke- og atferdsmønstre og få en bedre relasjon til deg selv og andre. Han vil også utfordre, hjelpe og motivere deg til å…

 • Stine Wattum

  Stine Wattum

  Psykologpraktikant Stine tilbyr oppstartsamtaler, ADHD-utredning, og psykologsamtaler med 20% prisavslag. Stine er interessert i traumer, utvikling, relasjoner og stressmestring og kan tilby aksepterende og imøtekommende samtaler som tilpasses etter den enkeltes ønsker og behov. Hun har erfaring fra psykiatri og rus, med både barn/unge og voksne fra Norge og Australia. Snakker:

 • Elias Girma

  Elias Girma

  Psykolog Elias vokste opp i Oslo og har erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser fra spesialisthelsetjenesten i Norge. Han tilbyr vurdering og oppfølging i forbindelse med medisinassistert behandling. Elias tilbyr også erklæringer/skriftlig uttalelse ved behov. Det er smertefullt når det å være trist og nedfor, engstelig og redd eller energiløs…

 • Mikael Rosgaard

  Mikael Rosgaard

  Psykolog Mikael er autorisert klinisk psykolog og har erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske plager. Han tilbyr vurdering og oppfølging i forbindelse med medisinassistert behandling. Mikael har kompetanse innen arbeid med traumelidelser og depresjon, med hjerte for og kompetanse til å hjelpe med utfordringer relatert til skeiv identitet. Han tilbyr…

 • Charlotte Chadis

  Charlotte Chadis

  Spesialpsykolog Charlotte har 18 års erfaring med behandling av de fleste psykiske lidelser og livsvansker, så som angst, depresjon, stress, søvnproblemer, traumer, overspising og andre former for avhengighet. Hun har også god kunnskap om ADHD og autismespekterforstyrrelser, og har tilleggskompetanse innen veiledning. Charlotte er opptatt av å ha en åpen, ikke-dømmende og samtidig kunnskapsbasert tilnærming,…

 • Dr. Hina Shafiq

  Dr. Hina Shafiq

  Psykiater Hina Shafiq er legespesialist i psykiatri med 10-års erfaring som behandler og team­leder i spesialisthelsetjenesten (DPS) for voksne. Jeg har jobbet med poli­klinisk behandling, og har en bred klinisk kompetanse innenfor utredning og behandling av de fleste psykiske lidelser, blant annet angst, depresjon, ADHD og avhengighetsproblemer. Jeg er opptatt av å behandle mine pasienter…

 • Dr. Hafsah Khan

  Dr. Hafsah Khan

  Psykiater Hafsah Khan er lege og psykiater (spesialist i klinisk voksenpsykiatri).  Hun har arbeidet innen psykiatrifeltet siden 2009, og har opparbeidet seg kompetanse fra ulike områder som blant annet  psykoonkologi, psykose, allmenn poliklinikk og psykiatrisk akutteam. Hun har bred erfaring som behandler, teamleder og enhetsleder i spesialisthelsetjenesten (DPS) for voksne. Hun har høy faglig kompetanse…

 • Dr. Aswan Jumaa

  Dr. Aswan Jumaa

  Psykiater Aswan er spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Hun har lang erfaring med ulike psykiske lidelser, blant annet affektive lidelser som bipolar lidelse og depresjon samt angst, PTSD, ulike former for spiseforstyrrelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser og bipolar lidelse, i tillegg til bred erfaring med bruk og oppfølging av psykofarmaka. Typiske problemstillinger Aswan kan hjelpe…

 • Liva Torgersen

  Liva Torgersen

  Psykolog Liva tilbyr timer på onsdag ettermiddag og har erfaring med et bredt spekter av psykiske lidelser, blant annet ADHD, angst, depresjon, stress, utbrenthet, traumer, og lav selvfølelse. Jeg er en aktiv og lyttende terapeut, og vil hjelpe deg med å utforske, bearbeide, og forstå dine tanker og følelser, slik at du kan oppnå de…

 • Pål-Ørjan Johansen

  Pål-Ørjan Johansen

  Pål er psykolog og fagleder ved EmmaSofia Klinikk AS. Han har vært Fulbright Fellow hos Dr. Marsha Linehan og Research Fellow i psykiatri ved Harvard Medical School. Pål har klinikkerfaring fra Oslo Universitetssykehus og Aleris private sykehus. Pål leder integreringsgrupper for pasienter i medisinassistert behandling. Han kan ikke ta imot nye klienter for én-til-én-behandling. Klienter…

 • Grethe Marie Wold Ilebakke

  Grethe Marie Wold Ilebakke

  Psykolog Grethe Marie har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hos meg kan du være trygg på at behandlingen skjer i ditt tempo, og at du vil få god støtte og veiledning underveis. Jeg vil sørge for et godt samarbeid hvor vi sammen finner en felles forståelse av hva som står i veien for at du skal…