Hva slags time ønsker du ?

For deg som har gjennomført oppstartsamtale

ADHD-utredning

Oppstartstime med psykiater (45 min)


Oppfølgingstime med psykiater (25 min)


Resept ifbm inkluderte timer.


Langtidsoppfølging på telefon etter 3, 6, og 12 måneder


5 580,- *

* I noen tilfeller trengs det flere oppfølgingstimer med psykiater for å finne riktig medisin/dose (fra 2 290,-).

* ADHD-utredning fra en annen klinikk: tillegg for gjennomgang av dokumentasjon (fra 2 990,-).

* Ekstra resept eller overføring til fastlege (fra 1 000,-).

Strukturert oppfølging og evaluering med psykolog


Avklarte mål, gode planer og tydelige strategier


Vi anbefaler minst fire timer med psykolog


Spar mellom 500,- og 4000,- på å kjøpe pakke


Anbefales både med og uten oppstart av medisiner