For deg som har gjennomført oppstart med psykolog

Medisinassisterte behandlingspakker

Medisinassistert behandling – Start


Fire psykologtimer


Langtidsoppfølging 3, 6, og 12 måneder


22 990,-

AAP/ufør: 19 990,-

Medisinassistert behandling – Vedlikehold

Tre medisinassisterte vedlikeholdsbehandlinger


Evalueringstime med psykolog


Langtidsoppfølging 3, 6, og 12 måneder


AAP/ufør: 12 990,-

Enkeltbehandling

For deg som har gjennomført minst tre medisinassistert behandlinger og ikke ønsker vedlikeholdspakke.

Medisinassistert vedlikeholdsbehandling 120 min