Henvisning fra lege

Emma Sofia klinikken tilbyr ketamin-assistert psykoterapi. Dette er såkalt “off-label” behandling, altså bruk av ketamin utenfor godkjent indikasjon. Helsedirektoratet anser behandlingen som “utprøvende”. Vi legger derfor stor vekt på å følge de retningslinjene som gjelder for slik behandling.

Det omfatter blant annet å gjøre en grundig vurdering av hvem som kan få behandlingen, å monitorere effekt og eventuelle bivirkninger underveis, og å gi oppfølging over tid. Det påligger oss et ekstra ansvar for å forsikre oss om at behandlingen er medisinsk forsvarlig og til pasientens beste.

Om du har en pasient som er interessert i Ketaminassistert psykoterapi , ber vi deg som fastlege/psykiater om et kort sammendrag med følgende opplysninger:

Annen dokumentasjon (epikriser osv.) kan gis til pasienten så de kan ta den med, eller sendes direkte til oss via brevpost eller Digipost (Axonklinikken). Vi kaller inn pasienten til en konsultasjon der vi vil vurdere om pasienten egner seg for KAP. Dersom vi kan tilby behandling, vil du motta epikrise etter fullført behandling.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål knyttet til de kliniske aspektene ved denne behandlingen.