Emma Sofia har en rekke tilbud innen

Psykiatersamtaler

Disse timene bestiles rett i bookingsystemet selv om du ikke er registrert.

Psykiater kort time

Fra og med andregangskonsultasjon. Kan unntaksvis bestilles som første konsultasjon ved enkle problemstillinger. Gjennomgang av dokumentasjon (500,- per 15 min)